cystadleuaeth hothbricks 76956 trex breakout 1

Y copi hwn o set Parc Jurassic LEGO 76956 T. rex Breakout dylai fod wedi cael ei roi ar waith sawl wythnos yn ôl ond nid oedd ei argaeledd cyfyngedig iawn ers ei lansio yn caniatáu i mi ei adennill o fewn yr amser a gynlluniwyd yn wreiddiol. Mae LEGO wedi ei anfon ataf o'r diwedd a gallaf felly gynnig cyfle i chi ei ennill ac arbed y 99.99 € y gofynnodd y gwneuthurwr amdano i gael yr hawl i adeiladu ac arddangos yr olygfa gwlt dan sylw ar y gist ddroriau o'r ystafell fyw .

I ddilysu'ch cyfranogiad a cheisio ychwanegu'r cynnyrch hwn at eich silffoedd am gost is, nodwch eich hun trwy'r rhyngwyneb isod a dilynwch y cyfarwyddiadau a ddarperir. Yn ôl yr arfer, mae'n gwestiwn o ddod o hyd i wybodaeth ar y siop ar-lein swyddogol ac yna ateb y cwestiwn yn gywir. Ar ddiwedd y cyfnod cyfranogiad, bydd yr enillydd yn cael ei ddewis ar hap o blith yr atebion cywir.

Dim ond o fewn fframwaith y gystadleuaeth hon y defnyddir eich manylion cyswllt (enw / llysenw, cyfeiriad e-bost, IP) ac ni chânt eu cadw y tu hwnt i lun lotiau a fydd yn dynodi'r enillydd. Yn ôl yr arfer, mae'r gystadleuaeth dim rhwymedigaeth hon yn agored i holl drigolion tir mawr Ffrainc, DOM & TOM, Gwlad Belg, Lwcsembwrg a'r Swistir.

Darperir y wobr gan LEGO, a bydd yn cael ei hanfon at yr enillydd gennyf i cyn gynted ag y bydd ei fanylion cyswllt yn cael eu cadarnhau trwy e-bost dychwelyd.

Fel bob amser, rwy'n cadw'r hawl i anghymhwyso unrhyw gyfranogwr sydd wedi ceisio twyllo neu herwgipio'r system fynediad er mwyn cynyddu eu siawns o ennill. Collwyr casinebus a drwg i ymatal, bydd gan y lleill fwy o siawns i ennill.

Pob lwc i bawb!

Dim cyfranogiad trwy sylwadau, Rwy'n gadael y ffurflen yn agored cyn belled nad yw'r cystadleuwyr na allant ddarllen yno eto. Yna rydym yn cau.

Er gwybodaeth: mae enw / llysenw'r enillydd yn cael ei arddangos yn y rhyngwyneb cyfranogiad unwaith y bydd y tyniad wedi'i wneud. Rwyf hefyd yn hysbysu'r enillwyr trwy e-bost, ond cofiwch wirio beth bynnag.

76956 cystadleuaeth hothbricks

Ymunwch â'r drafodaeth!
tanysgrifio
Derbyn hysbysiadau ar gyfer
guest
234 Sylwadau
y mwyaf diweddar
yr hynaf Gradd uchaf
Gweld yr holl sylwadau
234
0
Peidiwch ag oedi cyn ymyrryd yn y sylwadau!x