dathliad star wars 2022

Bydd o leiaf un cynnyrch LEGO unigryw yng nghonfensiwn Dathlu Star Wars 2022 a gynhelir rhwng Mai 26 a 29 yn Anaheim, California (UDA). Dadorchuddiodd y trefnydd telerau cofrestru yn y raffl a fydd yn caniatáu ichi brynu un neu fwy o gynhyrchion unigryw fel set LEGO BrickHeadz 40547 Obi-Wan Kenobi & Darth Vader yn seiliedig ar gyfres Obi-Wan Kenobi, a fydd yn dechrau darlledu ar Fai 27 ar Disney +.

Bydd y rhai a fydd yno ac yn dal tocyn mynediad yn gallu cofrestru ar gyfer y "loteri" hwn a fydd yn rhoi'r hawl iddynt wario eu harian ar stondin y brand. I'r lleill, bydd angen troi at y farchnad eilaidd a derbyn fel arfer i dalu am y cynhyrchion unigryw hyn ychydig yn ddrytach nag ar stondin LEGO.