LEGO yn Cultura

trwydded syniadau lego dungeons a dreigiau 1

Mae'r rheithgor sy'n gyfrifol am gyfri'r pleidleisiau ar gyfer y gystadleuaeth a drefnwyd fel rhan o'r bartneriaeth rhwng LEGO a Dewiniaid yr Arfordir gan anelu at gynhyrchu set ar achlysur hanner canmlwyddiant y drwydded Dungeons & Dragons rhoddodd ei reithfarn: nid yw'n syndod bod y greadigaeth Gorthwr y Ddraig: Diwedd y Daith pwy sy'n ennill. Bydd dylunwyr LEGO nawr yn gweithio ar addasu’r adeiladwaith hwn o bron i 3000 o ddarnau yn gynnyrch swyddogol o’r ystod Syniadau LEGO, na ddylai gael ei farchnata cyn 2024.

pleidlais pen-blwydd dungeons lego 5

trwydded syniadau lego dungeons a dreigiau 1

Trefnodd y rheithgor y 620 o syniadau a gyflwynwyd fel rhan o'r bartneriaeth rhwng LEGO a Dewiniaid yr Arfordir gan anelu at gynhyrchu set ar achlysur hanner canmlwyddiant y drwydded Dungeons & Dragons a chi sydd i benderfynu nawr. Mae pum prosiect wedi’u dewis ac felly mater i chi yw penderfynu rhyngddynt i geisio mynd â’r un sy’n ymddangos yn fwyaf perthnasol i chi i ddiwedd yr antur.

mae hyn yn yn y cyfeiriad hwn ei fod yn digwydd, dim ond unwaith y cewch gyfle i bleidleisio a gallwch wneud hynny tan 12 Rhagfyr, 2022. Sylwch, dim ond i asesu diddordeb cefnogwyr mewn un prosiect neu'r llall y bydd y cyfnod pleidleisio hwn yn cael ei ddefnyddio ond mae LEGO yn cadw'r hawl i ddewis creadigaeth arall ar ôl cyrraedd .

Peidiwch â dod i'r casgliad bod pleidleisio yn ddiwerth: os yw mwyafrif y pleidleiswyr yn pwyso tuag at yr un prosiect, bydd LEGO yn cael amser caled yn cyfiawnhau peidio â'i ddewis i ddod yn gynnyrch swyddogol...

pleidlais pen-blwydd dungeons lego 5

trwydded syniadau lego dungeons a dreigiau 1

Roeddech chi'n ei freuddwydio, fe wnaethon nhw: LEGO a Dewiniaid yr Arfordir yn ymuno ar achlysur 50 mlynedd ers y drwydded Dungeons & Dragons a bydd y cydweithio hwn yn arwain at gynnyrch swyddogol o'r gyfres LEGO Ideas a ryddheir y flwyddyn nesaf neu'r flwyddyn wedyn.

Fodd bynnag, mae penodoldeb i’r cydweithio hwn: y cefnogwyr fydd yn cyflwyno’u syniadau ar gyfer setiau trwy gystadleuaeth a drefnwyd ar blatfform LEGO Ideas a rheithgor sy’n cynnwys aelodau o dîm Syniadau LEGO a chynrychiolwyr y cwmni Dewiniaid o Bydd yr Arfordir yn dewis cyfres o ddyluniadau a fydd wedyn yn cael eu rhoi i bleidlais gyhoeddus rhwng Tachwedd 28 a Rhagfyr 12, 2022.

Sylwch, nid y greadigaeth sy'n derbyn y nifer fwyaf o bleidleisiau a fydd yn ennill yn awtomatig, mae'r rheithgor yn cadw'r hawl i ddewis un arall o'r creadigaethau a fydd wedi cymryd rhan yn y cyfnod pleidleisio hwn.

Bydd y greadigaeth fuddugol yn dod yn gynnyrch swyddogol a fydd yn gyfrifol am ddathlu 50 mlynedd ers y drwydded Dungeons & Dragons a bydd y crëwr yn derbyn breindaliadau hyd at 1% o werthiant y set. Cyhoeddir yr enillydd ar 19 Rhagfyr, 2022.

Os nad yw'r cyhoeddiad hwn yn eich cyffroi, mae'n debyg eich bod yn rhy ifanc i fod wedi treulio oriau o amgylch bwrdd yn dyfeisio straeon rhyfelwyr a bwystfilod dan gyfarwyddyd meistr gêm sydd yn aml ychydig yn ddieflig. Fel arall, mae'n debyg ei fod yn newyddion da i bawb a oedd yn adnabod y bydysawd hwn ac a oedd yn ymarfer rhyfela yn eu hieuenctid. Mae gennych tan Tachwedd 14 i cyflwyno eich creadigaeth i'r cyfeiriad hwn.