Mae gan y tîm sy'n gyfrifol am ddewis y syniadau a fydd yn dod yn gynhyrchion swyddogol waith i'w wneud o hyd: mae 49 o brosiectau wedi casglu'r 10.000 o gefnogwyr angenrheidiol ar gyfer eu taith i'r cam adolygu rhwng Mai ac Awst 2023 ar blatfform Syniadau LEGO.

Yn ôl yr arfer, mae'r detholiad yn cynnwys syniadau mwy neu lai diddorol, prosiectau ychydig yn wallgof nad oes gan a priori unrhyw obaith o'u pasio, trwyddedau amrywiol ac amrywiol, modiwlau, cerbydau, trenau, pum prosiect o amgylch Taylor Swift, ac ati... i'r rhai sy'n gweld eu prosiect yn mynd i'r wal, byddant yn derbyn gwaddol cysur sy'n cynnwys cynhyrchion LEGO gwerth cyfanswm o $500. Bydd yn cael ei dalu'n dda am rai ohonynt yn fy marn i...

Os ydych chi am ddarganfod mwy am yr holl brosiectau hyn, ewch i flog Syniadau LEGO, maent i gyd wedi'u rhestru yno. Disgwylir canlyniad ar gyfer dechrau'r flwyddyn 2024.

Wrth aros i ddarganfod pwy fydd yn gweld eu syniad yn dod yn gynnyrch swyddogol ymhlith y 49 prosiect hyn, bydd gennym hawl i'r cwymp hwn i gyhoeddi canlyniadau cam cyntaf adolygiad 2023 gyda 71 o brosiectau ar y gweill:

Ymunwch â'r drafodaeth!
tanysgrifio
Derbyn hysbysiadau ar gyfer
guest
49 Sylwadau
y mwyaf diweddar
yr hynaf Gradd uchaf
Gweld yr holl sylwadau
49
0
Peidiwch ag oedi cyn ymyrryd yn y sylwadau!x