setiau ffrindiau newydd lego marvel spidey anhygoel 2023

Mae LEGO wedi rhyddhau tri chynnyrch newydd o ystod Marvel yn seiliedig ar y gyfres animeiddiedig Spidey & his Amazing Friends ac mae'r rhain, fel yn 2022, yn gyfeiriadau â stamp 4+ wedi'u bwriadu'n rhesymegol ar gyfer cynulleidfa ifanc iawn. Serch hynny, bydd y setiau gwahanol hyn hefyd yn ei gwneud hi'n bosibl cael rhai minifigs newydd y mae casglwyr yn eu caru ...

Mae'r tri blwch hyn ar-lein ar y siop swyddogol, a chyhoeddwyd argaeledd ar gyfer Mawrth 1, 2023.

10791 lego marvel tîm spidey pencadlys symudol 1

Mae syniadau lego yn targedu enillydd cystadleuaeth deuluol

Cofiwch, roedd LEGO eisoes wedi cydweithio â brand Targed yr UD ar achlysur cystadleuaeth gyntaf a arweiniodd at ddrafftio'r prosiect LEGO Ideas? Pentref Llychlynnaidd, mae'r olaf un diwrnod yn dod yn gynnyrch swyddogol o'r ystod.

Roedd ail gystadleuaeth ar thema'r teulu wedi'i lansio a mwy na 200 o gyfranogion wedi cael ei gofnodi. Roedd rheithgor wedi dewis pedwar ohonyn nhw a bu'n rhaid penderfynu wedyn. Yna pleidleisiodd y cefnogwyr ac mae enillydd y gystadleuaeth newydd hon newydd gael ei ddynodi: dyma'r prosiect Eich Coeden Deulu a gyflwynwyd gan Bulldoozer.

Yn yr un modd â phob cynnyrch yn y gyfres Syniadau LEGO, bydd y syniad gwreiddiol nawr yn cael ei ailwampio gan ddylunwyr Billund a bydd un diwrnod yn dod i ben ar silffoedd y siop swyddogol a'r brand Americanaidd. Bydd yr enillydd yn cael ei drin fel unrhyw un sy'n cwblhau'r broses Syniadau LEGO clasurol yn llwyddiannus: byddant yn ennill breindaliadau hyd at 1% o werthiant a bydd yn cael ei gredydu fel Dylunydd Fan.

eich syniadau lego coeden deulu

lego newydd 2023 arglwydd yn canu brickheadz

Y gwneuthurwr sy'n ei gadarnhau trwy bostio rhai delweddau: Bydd bydysawd Lord of the Rings yn dychwelyd i LEGO yn 2023 hyd yn oed os ym mis Ionawr bydd angen bod yn fodlon â thri phecyn o ffigurynnau BrickHeadz.

Rwy'n eu cael yn eithaf llwyddiannus, ond mae'n debyg mai'r cyffro o weld y bydysawd hwn yn ailymddangos yn LEGO sy'n amharu ar fy ngallu i farnu. Mae hefyd bob amser yn llai da nag ychydig o focsys gydag addurniadau a ffigurynnau ond mae'n ddechrau da wrth aros am well yn ystod y flwyddyn...

 

tywysoges disney lego newydd 2023

Hefyd ar y rhaglen o 1 Ionawr, 2023, bydd pedwar ychwanegiad newydd i gyfres LEGO Disney Princess a'r tro hwn Sleeping Beauty, Rapunzel, Moana, Sinderela a Jasmine dan y chwyddwydr. Mae'n dal i fod ychydig yn ddrud am yr hyn ydyw ond pan fyddwch chi'n caru LEGO a'r bydysawd Disney, rydych chi wedi colli cyfri ers amser maith.

Mae'r pedwar blwch hyn ar-lein yn y Siop, a chyhoeddir argaeledd ar gyfer Ionawr 1, 2023.

Sylwch: mae'r holl nodweddion newydd eraill ar gyfer Ionawr 2023 ar-lein yn Pricevortex.

setiau lego minecraft newydd 2023

Mae dewis LEGO Minecraft yn parhau i dyfu dros y blynyddoedd ac mae'n rhaid i mi gyfaddef fy mod yn un o'r rhai nad oedd yn ei weld yn dod yn un o brif gynheiliaid catalog LEGO. Gorau oll os yw cefnogwyr y bydysawd hwn a fydd yn dod o hyd i ddigon yno yn 2023 i ehangu eu casgliadau gyda biomau newydd a minifigs newydd.

Mae saith blwch newydd bellach ar-lein ar y siop swyddogol gydag ystod prisiau cyhoeddus sy'n ymestyn o 9.99 € i 64.99 € ac felly bydd rhywbeth ar gyfer pob cyllideb. Cyhoeddir argaeledd ar gyfer Ionawr 1, 2023.

Sylwch: mae'r holl nodweddion newydd eraill ar gyfer Ionawr 2023 ar-lein yn Pricevortex.

21246 lego minecraft frwydr ddofn dywyll