LEGO chez Cultura
15/03/2011 - 16:27 Newyddion Lego
Rydych chi i gyd fwy neu lai wedi clywed am y gwahanol rifynnau cyfyngedig o swyddfa fach C-3PO a ryddhawyd hyd yma, ond mae peth dryswch ynghylch pa fersiynau sy'n cael eu rhyddhau a pha feintiau sy'n cael eu rhyddhau.

Minifig Aur Solid 3K C-24PO (Aur Solid C-3PO)

Hyd yma, dim ond 5 enghraifft sydd o'r swyddfa swyddfa aur solet hon, nid un arall. 
Fe'i cynhyrchwyd yn 2007 ac fe'i dosbarthwyd fel gwobr ar gyfer cystadleuaeth a drefnwyd gan y cwmni LEGO. Fe'i rhennir yn 3 rhan, pen, torso a choesau, heb eu cymysgu. Mae'r torso wedi elwa o engrafiad penodol.
Mae gwahanol fersiynau yn cylchredeg ynghylch y deunydd a ddefnyddir wrth ddylunio'r swyddfa hon: Byddai'r defnydd o aur pur wedi bod yn amhosibl, byddai'r deunydd yn rhy "feddal", a byddai'r swyddfa hon mewn gwirionedd yn blatiau aur. Fodd bynnag, nid oes unrhyw un wedi gallu gwirio'r datganiad hwn mewn gwirionedd .....

Dewiswyd yr enillwyr lwcus (Andrew Hoffman, Christopher Giancola, Elizabeth Jacome, Jason Masey a Chris Melchin o'r rhestr a gyhoeddwyd gan LEGO Magazine) ym mis Rhagfyr 2007, ac ni ymddangosodd y swyddfa hon ar farchnad ailwerthu cynhyrchion Star Wars LEGO ers hynny.

Chrome Aur Minifig C-3PO
Cynhyrchwyd y swyddfa hon mewn 10.000 o gopïau. Minifig plastig yw hwn wedi'i orchuddio â chrôm lliw aur a'i ddanfon mewn bag gwyn yn sôn am natur gyfyngedig y rhifyn hwn ac yn dathlu 30 mlynedd ers sefydlu Star Wars. 
Mewnosodwyd y minifigure hwn ar hap mewn setiau a gafodd eu marchnata yn yr Unol Daleithiau yn 2007 (heblaw am becynnau brwydr). mae'r minifigure hwn ym mhob pwynt yn debyg i minifig clasurol C-3PO, mae'n cael ei fynegi yn yr un modd. Mae ei torso wedi'i argraffu ar y sgrin.
 
Gellir dod o hyd i'r swyddfa hon ar werth ar dolen fric, Amazon ou eBay am brisiau afresymol yn dibynnu ar bresenoldeb y bag ai peidio (wedi'i selio ai peidio).
Efydd Minifig C-3PO
Crëwyd y minifig unigryw hwn ar gyfer Comic Con yn San Diego (UDA) yn 2007 ac fe’i cynigiwyd trwy raffl.
Arian Sterling Minifig C-3PO

Cynhyrchwyd un swyddfa fach arian o'r math hwn a chynigiwyd hi trwy raffl yn Celebration IV yn Los Angeles (UDA) yn 2007.

Ymunwch â'r drafodaeth!
tanysgrifio
Derbyn hysbysiadau ar gyfer
guest
2 Sylwadau
y mwyaf diweddar
yr hynaf Gradd uchaf
Gweld yr holl sylwadau
2
0
Peidiwch ag oedi cyn ymyrryd yn y sylwadau!x