Y Siop LEGO swyddogol gyntaf ar gyfer Sbaen

Nawr bydd gan y rhai sy'n teithio'n rheolaidd i Sbaen reswm ychwanegol i fynd i Madrid: Mae Siop Ardystiedig LEGO gyntaf y wlad yn agor yno ar Dachwedd 22.

Bydd y siop yng nghanolfan siopa La Vaguada (36 avenue de Monforte de Lemos). Bydd yn cael ei urddo gan Niels Jørgensen, is-lywydd Ffrainc a pharth Iberia. Os ewch chi yno, gallwch o bosibl geisio gofyn iddo ble fydd y Siop LEGO Ffrengig nesaf (os oes un ar y gweill ...).

Trwy gyfeirio at fersiwn Sbaeneg Siop LEGO, gwelwn fod y prisiau yn Sbaen yn union yr un fath yn union â'r prisiau a ddangosir yn Ffrainc, gydag ychydig ewros i fyny neu i lawr ar gyfeiriadau penodol.

(Diolch i Legorio am y wybodaeth)