Cystadleuaeth lego harry potter hothbricks Ebrill 2023

Ymlaen am ornest newydd gyda gêm set gyflawn o arfbais Harry Potter LEGO sy'n cynnwys y pedair set sydd wedi'u marchnata ers dechrau'r flwyddyn: 76409 Baner Ty Gryffindor (€ 34.99), 76410 Baner Ty Slytherin (€ 34.99), 76411 Baner Tŷ Ravenclaw (34.99 €) a 76412 Baner Ty Hufflepuff (34.99 €). Bydd yr enillydd felly wedi arbed y swm cymedrol o €139.96 a bydd yn gallu symud ymlaen gyda'r casgliad cyflawn wrth law.

I ddilysu eich cyfranogiad a cheisio ychwanegu'r pedair arfbais hyn a'u ffigurynnau priodol at eich casgliad am gost is, nodwch eich hun trwy'r rhyngwyneb isod a dilynwch y cyfarwyddiadau a ddarperir. Yn ôl yr arfer, mae'n gwestiwn o ddod o hyd i wybodaeth ar y siop ar-lein swyddogol ac yna ateb y cwestiwn yn gywir. Ar ddiwedd y cyfnod cyfranogiad, bydd yr enillydd yn cael ei ddewis trwy lot o'r atebion cywir. Mae cyfranogiad yn rhad ac am ddim a heb rwymedigaeth i brynu.

Dim ond o fewn fframwaith y gystadleuaeth hon y defnyddir eich manylion cyswllt (enw / llysenw, cyfeiriad e-bost, IP) ac ni chânt eu cadw y tu hwnt i lun lotiau a fydd yn dynodi'r enillydd. Yn ôl yr arfer, mae'r gystadleuaeth dim rhwymedigaeth hon yn agored i holl drigolion tir mawr Ffrainc, DOM & TOM, Gwlad Belg, Lwcsembwrg a'r Swistir.

Darperir y swp o setiau yn hael fel arfer gan LEGO, bydd yn cael ei anfon at yr enillydd gennyf i cyn gynted ag y bydd ei fanylion cyswllt yn cael eu cadarnhau trwy e-bost dychwelyd.

Fel bob amser, rwy'n cadw'r hawl i anghymhwyso unrhyw gyfranogwr sydd wedi ceisio twyllo neu herwgipio'r system fynediad er mwyn cynyddu eu siawns o ennill. Collwyr casinebus a drwg i ymatal, bydd gan y lleill fwy o siawns i ennill.

Pob lwc i bawb!

Dim cyfranogiad trwy sylwadau, Rwy'n gadael y ffurflen yn agored cyn belled nad yw'r cystadleuwyr na allant ddarllen yno eto. Yna rydym yn cau.

Er gwybodaeth: mae enw / llysenw'r enillydd yn cael ei arddangos yn y rhyngwyneb cyfranogiad unwaith y bydd y tyniad wedi'i wneud. Rwyf hefyd yn hysbysu'r enillwyr trwy e-bost, ond cofiwch wirio beth bynnag.

cystadleuaeth hp hothbricks 2023

91 Sylwadau
y mwyaf diweddar
yr hynaf Gradd uchaf
Gweld yr holl sylwadau