ca

Mae Carrefour ar hyn o bryd yn cynnig cynnig sy'n eich galluogi i gael €15 mewn talebau am bob €50 sy'n cael ei wario ar deganau. Mae'r cynnig wedi'i gyfyngu i 10 rhandaliad, h.y. 500 € o bryniant neu fwy ac i god hyrwyddo o uchafswm o 150 € fesul archeb ac fesul cwsmer.

O ran cynhyrchion LEGO, gellir cyfuno'r cynnig hwn â'r un sy'n ddilys ar hyn o bryd ar rai geirdaon CITY and Friends sy'n eich galluogi i gael gostyngiad o hyd at 25% ar ddetholiad o gynhyrchion LEGO ar ffurf credyd ar gerdyn teyrngarwch yr arwydd. Mae yna ychydig o flychau hardd o hyd i'w rhoi o dan y goeden ymhlith y cant o gynhyrchion a gwmpesir gan y cynnig, hyd yn oed os nodir bod y stoc wedi'i disbyddu ar lawer o gyfeiriadau.

Er gwybodaeth, mae cerdyn Carrefour yn gerdyn teyrngarwch brand y gallwch chi ei ddefnyddio tanysgrifiwch am ddim ar-lein. Gyda phob trafodiad rydych chi'n cronni ewros diolch i'r gostyngiadau a gynigir, y gallwch chi wedyn eu gwario yn y siop neu ar wefan carrefour.fr.

MYNEDIAD UNIONGYRCHOL I'R CYNNIG PRESENNOL YN CARREFOUR >>

Ymunwch â'r drafodaeth!
tanysgrifio
Derbyn hysbysiadau ar gyfer
guest
4 Sylwadau
y mwyaf diweddar
yr hynaf Gradd uchaf
Gweld yr holl sylwadau
4
0
Peidiwch ag oedi cyn ymyrryd yn y sylwadau!x